admin, Autor w serwisie Medycyna, neurologia, bóle głowy, złe samopoczucie - Wałbrzych - Strona 2 z 29

Author Archive

KIŁA WRODZONA WCZESNA NAWROTOWA

Tylko wyjątkowo na przestrzeni paru lat mogą wystąpić nawroty zmian chorobowych: jednakże nie stwierdza się wtedy osutek rozsianych, raczej są one nieliczne, umiejscowione najczęściej na narządach płciowych. Najbardziej charakterystyczne są przerosłe i sączące grudki, które, łącząc się, tworzą płaskie nacieki (lepiesze płaskie) umiejscawiające się zwykle na częściach płciowych u dziewczynek, a u chłopców około odbytu. Bardzo trudno jest rozstrzygnąć w tych przypadkach, czy mamy do czynienia z kiłą wrodzoną, czy też z objawami drugo rzędowymi kiły nabytej.

Czytaj Dalej»

Ostre serowate zapalenie płuc

Ostre serowate zapalenie płuc należy do najczęstszych postaci gruźlicy pierwotnej wieku niemowlęcego. Ostre serowate zapalenie płuc powstaje wskutek szerzćnia się procesu ż serowatego ogniska pierwotnego przez ciągłość lub przez aspirowanie rozmakających mas serowatych do oskrzela z przebitych węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelo-

Wych. W postaci tej istnieje ogromna skłonność do serowacenia i przewagi odczynu wysiękowego nad wytwórczynij co z kolei prowadzi do powstania tzw. jam pierwotnych, które charakteryzują się brakiem otoczki.

Czytaj Dalej»

Postać przewlekła

W postaci tej często dochodzi do tworzenia się konglomeratów schorzałych węzłów chłonnych, nieraz znacznej wielkości. Proces ten może trwać latami.

Postać przewlekła ma przebieg łagodny i charakteryzuje się nieuchwytnym początkiem. Pojedyncze węzły chłonne ulegają miernemu powiększeniu, są zazwyczaj niebolesne, ruchome. Proces serowacenia. jest powolny, przetoki tworzą się rzadziej. Nieraz o przebytym procesie świadczą tylko przypadkowo stwierdzone pojedyncze zwapnienia węzłów szyjnych.

Czytaj Dalej»

Odczyny tuberkulinowe

Badaniem fizycznym w początkach choroby częstokroć nie stwierdza się żadnych odchyleń od normy. Później w obrębie klatki piersiowej opukowo stwierdza się odgłos jawny z odcieniem bębenkowym oraz obniżenie granic płuc (rozedma ). Osłuchowo zmian nie stwierdza się. Czasem na skórze, tułowia i kończyn występują tuberkulidy. Wątroba i śledziona ulegają miernemu powiększeniu. Stwierdzenie na dnie oka gruzełków jest świadectwem rozpoczynającego się g.z.o.m. i m. Stan ogólny dziecka szybko pogarsza się, objawy toksyczne narastają, spadek ciężaru ciała postępuje systematycznie.

Czytaj Dalej»

Przeciwwskazaniem do bronchosikopii są:

Przeciwwskazaniem do bronchosikopii są: 1) ostre choroby zakaźne, 2) stany obrzękowe górnych dróg oddechowych, 3)’ niewydolność krążenia i ciężkie wady serca, 4) gruźlica gardła, krtani i kręgosłupa-szyjnego, 5) ograniczenie ruchomości stawów żuchwowych. Natomiast pogarszanie się stanu ogólnego dziecka na Skutek niedodmy lub rozedmy wentylowej nie tylko nie jest przeciwwskazaniem do bronchoskopii, lecz odwrotnie – można je zaliczyć do wskazań bezwzględnych.

Czytaj Dalej»

Diagnostyka tuberkulinowa

Stara tuberkuliną Rocha w chwili obecnej jest używana w diagnostyce gruźlicy stosunkowo rzadko zawiera bowiem •- poza produktami przemiany prątków

– zanieczyszczenia substancjami pochodzącymi z podłoża, które mogą być przy-czyną nieswoistych odczynów u badanych osobników.

Otrzymanie produktu oczyszczonego tuberkuliny udało się Seibert w r. 1928′ autorka nazwała go PPD (purified protein derivative). W r. 1941 Seibert i Gleen wyprodukowali nową odmianę oczyszczonej tuberkuliny pod nazwą PPD-S, która w chwili obecnej jest wzorcem międzynarodowym.

Czytaj Dalej»

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW