Ból - Medycyna, neurologia, bóle głowy, złe samopoczucie – Wałbrzych

Archive for the ‘Ból’ Category

Gruźlica węzłów chłonnych

Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych z ogniskiem w miąższu płuc – zespół pierwotny Zostało udowodnione, że układ chłonny odgrywa zasadniczą rolę w zakażeniu gruźlicą. Toteż pogląd, że ognisko w miąższu płuca jest pierwotne, a do zmian w węzłach dochodzi wtórnie poprzez drogi chłonne, został poważnie zachwiany.

Wielkość ogniska pierwotnego zależy przede wszystkim od wieku. U niemowląt może być wielkości nawet śliwki, u dzieci starszych przeważnie jest małe. Ognisko W płucach jest najczęściej pojedyncze, choć może być ich i kilka. Najczęstsze umiejscowienie -• płat górńy i środkowy prawy, najrzadsze – dolny lewy. Ognisko w płucach tworzy się przeważnie podopłucnowo i posiada możliwość wydalania prątków do światła oskrzeli oraz do naczyń chłonnych i krwionośnych poprzez rozszerzone naczynia włosowate. Zespół pierwotny, podobnie jak gruźlica węzłów tchawiczo-oskrzelowych, u dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym przebiega zazwyczaj bezobjawowo. Natomiast u niemowląt i w Okresie ponie- mowlęcym w większości przypadków obserwujemy ostry lub podostry przebieg choroby.

Czytaj Dalej»

Rumień guzowaty

Jest łagodną posocznicą gruźliczą. Występuje najczęściej w 4-6 tygodni po zakażeniu, czasem może również powstawać w późniejszym okresie zakażenia. Na wyprostnych częściach podudzi, czasem ud, przedramion i ramion tworzą się wykwity guzowate o zabarwieniu czerwonym, różnej wielkości, od 1 do 4 cm w średnicy, czasem zlewające się ze ‘ sobą. Guzy są bolesne samoistnie i przy ucisku. Guzy rumienia pojawiają się nie jednoczasowo, lecz w kilku rzutach.

Czytaj Dalej»

Metody szczepień

-3) szczepionka powinna zawierać określone liczby żywych cząsteczek BCG w 1 ml masy bakteryjnej. Liczba żywych cząsteczek w 1 mg masy bakteryjnej nie powinna być niższa niż 3 miliony. Szczepionka polska zawiera przeciętnie od 3 do 8 milionów żywych cząstek.

Metody szczepień. Istnieje kilka metod szczepień BCG. Oryginalna metoda Calmette’a polegała na doustnym podawaniu szczepionki noworodkom do 15 dnia życia, trzykrotnie po 10 mg, co drugi dzień. Obecnie zaleca się jedynie śród- skórną metodę szczepień, która była wprowadzona przez Wallgrena w 1927 r.

Czytaj Dalej»

KIŁA WRODZONA WCZESNA NAWROTOWA

Tylko wyjątkowo na przestrzeni paru lat mogą wystąpić nawroty zmian chorobowych: jednakże nie stwierdza się wtedy osutek rozsianych, raczej są one nieliczne, umiejscowione najczęściej na narządach płciowych. Najbardziej charakterystyczne są przerosłe i sączące grudki, które, łącząc się, tworzą płaskie nacieki (lepiesze płaskie) umiejscawiające się zwykle na częściach płciowych u dziewczynek, a u chłopców około odbytu. Bardzo trudno jest rozstrzygnąć w tych przypadkach, czy mamy do czynienia z kiłą wrodzoną, czy też z objawami drugo rzędowymi kiły nabytej.

Czytaj Dalej»

Ostre serowate zapalenie płuc

Ostre serowate zapalenie płuc należy do najczęstszych postaci gruźlicy pierwotnej wieku niemowlęcego. Ostre serowate zapalenie płuc powstaje wskutek szerzćnia się procesu ż serowatego ogniska pierwotnego przez ciągłość lub przez aspirowanie rozmakających mas serowatych do oskrzela z przebitych węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelo-

Wych. W postaci tej istnieje ogromna skłonność do serowacenia i przewagi odczynu wysiękowego nad wytwórczynij co z kolei prowadzi do powstania tzw. jam pierwotnych, które charakteryzują się brakiem otoczki.

Czytaj Dalej»

Postać przewlekła

W postaci tej często dochodzi do tworzenia się konglomeratów schorzałych węzłów chłonnych, nieraz znacznej wielkości. Proces ten może trwać latami.

Postać przewlekła ma przebieg łagodny i charakteryzuje się nieuchwytnym początkiem. Pojedyncze węzły chłonne ulegają miernemu powiększeniu, są zazwyczaj niebolesne, ruchome. Proces serowacenia. jest powolny, przetoki tworzą się rzadziej. Nieraz o przebytym procesie świadczą tylko przypadkowo stwierdzone pojedyncze zwapnienia węzłów szyjnych.

Czytaj Dalej»

Sponsorowane WWW
    System reklamy Test
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW