Ból - Medycyna, neurologia, bóle głowy, złe samopoczucie – Wałbrzych

Archive for the ‘Ból’ Category

Odczyny tuberkulinowe

Badaniem fizycznym w początkach choroby częstokroć nie stwierdza się żadnych odchyleń od normy. Później w obrębie klatki piersiowej opukowo stwierdza się odgłos jawny z odcieniem bębenkowym oraz obniżenie granic płuc (rozedma ). Osłuchowo zmian nie stwierdza się. Czasem na skórze, tułowia i kończyn występują tuberkulidy. Wątroba i śledziona ulegają miernemu powiększeniu. Stwierdzenie na dnie oka gruzełków jest świadectwem rozpoczynającego się g.z.o.m. i m. Stan ogólny dziecka szybko pogarsza się, objawy toksyczne narastają, spadek ciężaru ciała postępuje systematycznie.

Czytaj Dalej»

Przeciwwskazaniem do bronchosikopii są:

Przeciwwskazaniem do bronchosikopii są: 1) ostre choroby zakaźne, 2) stany obrzękowe górnych dróg oddechowych, 3)’ niewydolność krążenia i ciężkie wady serca, 4) gruźlica gardła, krtani i kręgosłupa-szyjnego, 5) ograniczenie ruchomości stawów żuchwowych. Natomiast pogarszanie się stanu ogólnego dziecka na Skutek niedodmy lub rozedmy wentylowej nie tylko nie jest przeciwwskazaniem do bronchoskopii, lecz odwrotnie – można je zaliczyć do wskazań bezwzględnych.

Czytaj Dalej»

Diagnostyka tuberkulinowa

Stara tuberkuliną Rocha w chwili obecnej jest używana w diagnostyce gruźlicy stosunkowo rzadko zawiera bowiem •- poza produktami przemiany prątków

– zanieczyszczenia substancjami pochodzącymi z podłoża, które mogą być przy-czyną nieswoistych odczynów u badanych osobników.

Otrzymanie produktu oczyszczonego tuberkuliny udało się Seibert w r. 1928′ autorka nazwała go PPD (purified protein derivative). W r. 1941 Seibert i Gleen wyprodukowali nową odmianę oczyszczonej tuberkuliny pod nazwą PPD-S, która w chwili obecnej jest wzorcem międzynarodowym.

Czytaj Dalej»

Pałeczki Salmonella

Leczenie takie samo jak w uogólnionych zakażeniach gronkowcowych. 5. Zapalenie ropne opon mózgowo-rdzeniowych mogą wywołać i inne jeszcze zarazki, są to jednak przypadki rzadkie, pojedyncze i w swoim przebiegu klinicznym nie różnią się w niczym od wyżej podanych.

Pałeczki Salmonella tworzą grupę ‚bakterii, do której zalicza się obecnie ponad 500 typów. Pałeczki Salmonella spokrewnione są między sobą antygeno- wo. Antygen O (zwany też somatycznym lub ciepłostałym) stanowi podstawę do podziału na główne grupy antygen H (zwany również rzęskowym lub ciepło- chwiejnym) pozwala na bardziej szczegółowe rozróżnienie poszczególnych typów. Antygen Vi (od słowa Virulens) jest związany ze zjadliwością danego szczepu. Swoiste bakteripfagi dla antygenu Vi mogą być pomocne w różnicowaniu poszczególnych typów.

Czytaj Dalej»

OSTRE POSTACIE GRUŹLICY PIERWOTNEJ

Do ostrych postaci gruźlicy pierwotnej zaliczamy: rumień guzowaty, gruźlicze zapalenie opłucnej, ostre serowate zapalenie płuc, gruźlicę prosówkową i gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (g.z.o.m. i m.).

Rumień gruzowaty i gniźlicze zapalenie opłucnej, mimo że są ostrymi postaciami, mają przebieg i rokowanie zazwyczaj pomyślne. Natomiast pozostałe postacie należą do najcięższych i jeżeli nie są leczone, prowadzą nieuchronnie do śmierci.

Czytaj Dalej»

Zmiany kostne

Zmiany kostne są swoiste dla kiły wrodzonej wczesnej. Nie spotyka się ich w kile nabytej i nie stwierdza się ich po pierwszym roku życia dziecka. Uwidocznione na zdjęciach rtg są ważnym elementem rozpoznawczym kiły wrodzonej. Rozpoczynają się już w życiu płodowym i zazwyczaj dotyczą kości długich. Zmiany kostne występują bądź pod postacią zmian kostno-chrzęstnych (osteochondritis), bądź zmian okostnowych (periostitis), bądź wreszcie zmian w szpiku (osteomyelitis) ,

Czytaj Dalej»

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW