Ból - Medycyna, neurologia, bóle głowy, złe samopoczucie – Wałbrzych

Archive for the ‘Ból’ Category

Monoterapia INH

Monoterapia INH jest dopuszczalna w leczeniu zapobiegawczym – chemio- proiilaktyce oraz w końcowym okresie leczenia gruźlicy jako leczenie utrwalające.

Leki tzw. zastępcze stosuje się bardzo rzadko, dzieci bowiem tolerują leki klasyczne bardzo dobrze. Leki zastępcze stosuje się u dzieci w przypadkach udowodnionej lekooporności pierwotnej lub wtórnej na leki klasyczne.

Czytaj Dalej»

OdczynMoro

Na podstawie wyżej podanego histogramu możemy określić z bardzo niedużym błędem, że odczyny o wymiarze mniejszym niż 8 mm w danej populacji są ujemne, natomiast powyżej 8 mm są dodatnie. W Polsce były ostatnio przeprowadzone podobne badania i na podstawie ich wyników określono wymiar odczynu dodatniego na powyżej 6 mm.

OdczynMoro – przylepcowy jest łatwy do wykonania, niebolesny i dostatecznie czuły, zwłaszcza u dzieci małych i w wieku przedszkolnym. Warunkiem nieodzownym jest prawidłowe wykonanie odczynu.

Czytaj Dalej»

Nasilenie procesu i obraz kliniczny

U dzieci tworzy się typowy zespół pierwotny z ogniskiem pierwotnym w jelitach i powiększeniem wężów chłonnych krezkowych. Prątki Kocha mogą również przejść przez nie uszkodzoną błonę śluzową jelita, dając zmiany jedynie w węzłach chłonnych krezkowych.

Nasilenie procesu i obraz kliniczny tej postaci u dzieci może przedstawiać dużą rozpiętość objawów. Najczęściej przebieg jest łagodny, objawy skąpe. Zjawiające się bóle brzucha, gorsze samopoczucie, stany podgorączkowe i czasem wolne stolce są mylnie interpretowane przez otoczenie, a nawet lekarza. Z czasem wykonane zdjęcie radiologiczne jamy brzusznej ujawnia zwapnienia, które wyjaśniają przyczynę choroby. Niejednokrotnie postać ta może przebiegać z objawami imitującymi ostre lub podostre zapalenie wyrostka robaczkowego i dopiero w czasie zabiegu operacyjnego zostają ujawnione powiększone lub serowate węzły chłonne krezkowe.

Czytaj Dalej»

Zapalenie miąższowe rogówki

Zapalenie miąższowe rogówki dotyczy początkowo jednego oka,. a następnie, mimo leczenia swoistego, sprawa chorobowa przechodzi na drugie oko. Pato- i geneza zapalenia miąższowego rogówki nie jest w zupełności wyjaśniona. Nie stwierdza się nigdy krętków bladych w chorej rogówce, a leczenie swoiste jest mało skuteczne. Natomiast odczyny serologiczne są wybitnie dodatnie. Po przebytym zapaleniu rogówki pozostają trwałe ślady, które należą do znamion kiły wrodzonej.

Czytaj Dalej»

Gruźlica węzłowa

Gruźlica węzłowa i węzłowo-płucna, późno rozpoznana, nie leczona lub nieprawidłowo leczona, może prowadzić do trwałych pozostałości w postaci rozległych zwapnień i zwłóknień, zniekształceń oskrzeli oraz ograniczonej marskości. Pozostałości te mogą prowadzić do powstania gruźlicy popierwotnej w okresie dojrzewania płciowego. W większości przypadków różnicowanie nic nastręcza większych trudności. W pojedynczych przypadkach wymaga jednak dłuższej obserwacji szpitalnej i szeregu badań laboratoryjnych.

Czytaj Dalej»

Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych

Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych z zaburzeniami wentylacji (niedodma, rozedma) Zaburzenia wentylacji — niedodma, rozedma – mogą powstać we wszystkich postaciach gruźlicy węzłów chłonnych tchawiczo-askrzelowych. Częstość zaburzeń wentylacji jest odwrotnie proporcjonalna do wieku dziecka.

Zaburzenia w upowietrznieniu odcinków płuc zależą od upośledzenia drożności oskrzeli doprowadzających mogą to być: zwężenie częściowe, zwężenie zastawkowe i całkowite zamknięcie światła oskrzela.

Czytaj Dalej»

Sponsorowane WWW
    System reklamy Test
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW