Diagnostyka tuberkulinowa

Diagnostyka tuberkulinowa

Stara tuberkuliną Rocha w chwili obecnej jest używana w diagnostyce gruźlicy stosunkowo rzadko zawiera bowiem •- poza produktami przemiany prątków

– zanieczyszczenia substancjami pochodzącymi z podłoża, które mogą być przy-czyną nieswoistych odczynów u badanych osobników.

Otrzymanie produktu oczyszczonego tuberkuliny udało się Seibert w r. 1928′ autorka nazwała go PPD (purified protein derivative). W r. 1941 Seibert i Gleen wyprodukowali nową odmianę oczyszczonej tuberkuliny pod nazwą PPD-S, która w chwili obecnej jest wzorcem międzynarodowym.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW