Dieta dla chorych na migreny alergiczne

Dieta dla chorych na migreny alergiczne

O alergiach na niektóre pokarmy mówiliśmy już w rozdziale trzecim. Konkretny składnik pożywienia, znany z wywiadu z chorym bądź z prowadzonego przez niego „dziennika pokarmowego” może być czasem przyczyną napadu migreny. Potwierdzenia dostarczają testy biologiczne i kliniczne.

Jeżeli uda się stwierdzić, o co chodzi w konkretnym przypadku, to trzeba oczywiście taki składnik pożywienia wykluczyć z diety chorego. Nie jest to jednak łatwe, a w niektórych przypadkach okazuje się wręcz niemożliwe.

W praktyce stosuje się dietę, eliminującą najczęściej spotykane alergeny. Jej skuteczność została udowodniona przez angielską grupę uczonych, kierowaną przez prof. Monro, a my możemy w całej rozciągłości potwierdzić jej użyteczność.

Jeżeli ktoś podejrzewa, że jego migreny mają podłoże alergiczne, to, zasięgnąwszy opinii lekarza, może zastosować tę dietę, przez okres nie krótszy niż dwa miesiące. Jeśli napady choroby ustaną lub zostaną znacznie zredukowne, to należy stopniowo wprowadzać zabronione pokarmy. Jeśli jeden lub kilka z nich wywoła kryzys w ciągu 24 godzin, to trzeba to natychmiast zgłosić lekarzowi, który wykona testy uzupełniaj ące dla potwierdzenia alergii.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW