Duże znaczenie ma nakłucie lędźwiowe

Duże znaczenie ma nakłucie lędźwiowe

U niemowląt i w Okresie poniemowlęcym początek i przebieg g. z. o. m. i m. jest bardziej burzliwy. Na pierwszy plan wysuwają się: wymioty, często nie związane z posiłkami, wolne stolce, uwypuklenie ciemiączka (jeśli dziecko nie jest bardzo odwodnione) i drgawki. Rozpoznanie w drugim i trzecim okresie choroby nie nastręcza trudności. Zasadniczą jednak sprawą jest wczesne rozpoznanie g. z. o. m. i m., bowiem ceną rozpoznania w tym okresie choroby może być życie dziecka lub trwałe kalectwo.

Rozpoznanie opieramy na: wnikliwych wywiadach, badaniu fizycznym, odczynach tuberkulinowych, badaniu dna oka, zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej, które w większości przypadków wykazuje współistnienie gruźlicy prosówkowej lub gruźlicy węzłowo-płucnej.

Duże znaczenie ma nakłucie lędźwiowe i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wyniki tego badania należy oceniać łącznie z całym zespołem badań i obrazem klinicznym. Płyn ma cechy zapalne, jest wodojasny lub lekko opalizujący, po 24 godzinach wytwarza się charakterystyczna pajęczynka w płynie pozostawionym w probówce. Pleocytoza jest zazwyczaj miernego stopnia, nie przekracza 300-400 komórek w mm , z przewagą limfocytów. We wczesnym okresie pleocytoza może być niższa, lecz z przewagą granulocytów wielojądrzastych. Poziom cukru i chlorków jest obniżony, w przeciwieństwie do zapalenia opon mózgowych i mózgu o etiologii wirusowej. W każdym przypadku konieczne jest wykonanie badania mikrobiologicznego na obecność prątków Kocha, włącznie z próbą biologiczną.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW