Główne wytyczne chemioprofi1aktyki

Główne wytyczne chemioprofi1aktyki

Chemioprofilaktyka jest. to zapobiegawcze podawanie Hydrazydu (INH) w celu osłony przed zakażeniem gruźlicą lub w celu zapobieżenia rozwojowi gruźlicy u osobnika zakażonego. Dlatego profilaktykę INH dzielimy na: pierwotną, gdy INH stosuje się u osobników przebywających w styczności z osobą prątkującą, ale jeszcze tuberkułinoujemnych i wtórną, gdy INH podaje się osobnikom zakażonym gruźlicą, lecz bez objawów klinicznych i radiologicznych choroby.

Chemioprofilaktykę pierwotną stosuje się jedynie w tych przypadkach, w których nagle zostaje wykryta styczność z osobą prątkującą. Po przerwaniu styczności należy dziecku podawać INH jeszcze przez 3 mies.

-1 jeżeli odczyn tuberkulinowy pozostanie ujemny, zaszczepić BCG. Wskazania do chemioprofilaktyki wtórnej są następujące: a) świeże zakażenie gruźlicą u dzieci i młodzieży z udowodnioną konwersją odczynu tuberkulinowego na przestrzeni ostatnich 6, a nawet 12 miesięcy, b) intensywny lub wysiękowy odczyn tuberkulinowy śródSkórny, zwłaszcza u dzieci i młodzieży żyjącej w masywnej styczności,

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW