Grupa przewlekle chorych

Grupa przewlekle chorych

Grupa przewlekle chorych kryje w sobie szczególne niebezpieczeństwo dla dzieci, ze względu na dużą liczbę chorych aspołecznych, niezdyscyplinowanych i leko- opornych. Niebezpieczeństwo lekooporności wśród dzieci wzrasta. Badania nasze na materiale Kliniki wykazywały, że lekooporność całkowita na jeden, dwa lub trzy leki podstawowe występuje w 12,3%, w tym na hydrazyd kwasu izonikotynowego (INH) w 6,1%.

Z powyższego wynika, że plan walki z gruźlicą w chwili obecnej powinien opierać się na: 1) walce ze źródłem zakażenia, przez wczesne jego wykrywanie i leczenie osób chorych,

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW