GRUŹLICA POPIERWOTNA U DZIECI

GRUŹLICA POPIERWOTNA U DZIECI

Gruźlicą popierwotną określamy wszytkie postacie rozwijające się u osobników, którzy uprzednio przebyli jawną lub utajoną gruźlicę pierwotną.

Czas dzielący zakażenie pierwotne od wystąpienia gruźlicy popierwotnej jest różny. Gruźlica popierwotną może rozwinąć się w kilka, a nawet kilkanaście lat po przebytej gruźlicy pierwotnej. Im bliżej okresu dojrzewania płciowego następuje zakażenie pierwotne, tym większa możliwość bezpośredniego przejścia gruźlicy pierwotnej w popierwotną. Największa liczba przypadków gruźlicy popierwotnej u dzieci w okresie dojrzewania płciowego powstaje w ciągu pierwszych dwóch lat od chwili wystąpienia gruźlicy pierwotnej nie leczonej. Gruźlica po- pierwotna występuje zazwyczaj u dziewcząt powyżej 10 r. życia, u chłopców powyżej 12 roku życia: poniżej tego wieku zdarza się wyjątkowo. W wieku 10 do 16 lat zachorowania wśród dziewcząt są dwukrotnie częstsze niż u chłopców.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW