Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych

Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych

Punktem wyjścia pierwszej postaci jest ognisko pierwotne,, umiejscowione w jamie ustnej, nosowo-gardłowej lub w skó- rzei W przeważającej większości przypadków ogniska pierwotnego nic daje się ustalić, bowiem może ono ulegać szybko wygojeniu lub być bardzo małe. W postaci tej na ogół nie stwierdza się zmian gruźliczych w innych narządach.

Istnieją jednak przypadki gruźlicy węzłów chłonnych obwodowych z jednoczesną gruźlicą, węzłów chłonnych tcha- wiczo-oskrzelowych, a nawet gruźlicą węzłów chłonnych ¡krezkowych. Może to występować dzięki istniejącym połączeniom pomiędzy poszczególnymi układami węzłów chłonnych. W około 94°/o przypadków sprawa dotyczy węzłów chłonnych szyi.

Gruźlica węzłów chłonnych obwodowych jest najczęściej jednostronna. Proces może obejmować pojedyncze węzły lub grupy węzłów. Powiększenie węzłów chłonnych może być umiarkowane lub znacznego stopnia – od wielkości fasoli do dużej śliwki, a nawet większe.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW