Gruźlica węzłowa

Gruźlica węzłowa

Gruźlica węzłowa i węzłowo-płucna, późno rozpoznana, nie leczona lub nieprawidłowo leczona, może prowadzić do trwałych pozostałości w postaci rozległych zwapnień i zwłóknień, zniekształceń oskrzeli oraz ograniczonej marskości. Pozostałości te mogą prowadzić do powstania gruźlicy popierwotnej w okresie dojrzewania płciowego. W większości przypadków różnicowanie nic nastręcza większych trudności. W pojedynczych przypadkach wymaga jednak dłuższej obserwacji szpitalnej i szeregu badań laboratoryjnych.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW