GRUŹLICA WĘZŁOWO-PŁUCNA

GRUŹLICA WĘZŁOWO-PŁUCNA

Gruźlicą węzłowo-płucną określamy wszystkie te postacie gruźlicy wieku dziecięcego, które lokalizują się w systemie chłonnym węzłów tchawiczo-oskrzelo- wych, z wytworzonym ogniskiem w miąższu płucnym lub bez uchwytnego ogniska. Postacie te mogą dawać zaburzenia wentylacji odpowiednich odcinków drzewa oskrzelowego. Istnienie ogniska może prowadzić do powstania ograniczonych wysiewów krwio-, limfo- lub oskrzelopochodnych, z możliwością serowacenia zarówno w węzłach chłonnych, jak i w miąższu płuc. Dlatego w oparciu o patogenezę gruźlicy pierwotnej wydaje się słuszny następujący podział gruźlicy węzłowo-płucnej u dzieci:

-1. Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych bez zmian w miąższu płuc. 2. Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych z ogniskiem w miąższu płuc, tżw. zespół pierwotny.

-3. Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych z zaburzeniami wentylacji (niedodma, rozedma). 4. Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych lub zespół pierwotny z wysiewem a) bez zaburzeń wentylacji, b) z zaburzeniami wentylacji (niedodma, rozedma).

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW