Higiena jamy ustnej

Higiena jamy ustnej

Osoby cierpiące na bóle głowy nie powinny mieć w ustach więcej niż jednego metalu, i to takiego, co do którego mają pewność, że ich organizm dobrze go znosi. Najgorszych skut? ków można oczekiwać po obecności w ustach amalgamatu (stopu metali z rtęcią używanego niekiedy do uzupełniania ubytków w zębach) obok innych metali, użytych do protez. Jeśli oprócz plomb amalgamatowych występują złote koronki, wów-czas srebro i rtęć będą się stopniowo uwalniać z amalgamatu i przedostawać poprzez ślinę i przewód pokarmowy do wnętrza organizmu, wywołując objawy zatrucia (-> str. 40). Metale te łączą się z aminokwasami, zmieniając budowę białek orga-nizmu.

W leczeniu zębów należy zrezygnować z wypełnień amalgama-towych. Warto polecić, jako nieszkodliwe, przede wszystkim plomby światłoutwardzalne i wypełnienia z tworzyw sztucznych. Argument, że są one mniej trwałe od plomb amalgamatowych, upada w obliczu zagrożenia zatruciem rtęcią i innymi metalami uwalniającymi się z amalgamatu.

Z tych samych względów warto powlekać metalowe koronki warstwą porcelany, aby ślina nie miała bezpośredniego kontak-tu z metalem. Jak sobie pomóc? Należy udać się do dentysty lub terapeuty prowadzącego pomiary elektroakupunkturowe i zbadać tolero-wanie przez organizm metalowych wypełnień oraz zlokalizować pola zakłócające, które należy usunąć (-> str. 66). Kto ma w ustach kilka rodzajów metali lub wypełnienia amalgamatowe,

powinien poddać się zabiegowi uporządkowania uzębienia w myśl powyższych zaleceń. Po zastąpieniu amalgamatu in-nymi materiałami, należy zwrócić się do lekarza homeopaty

o pomoc w uwolnieniu organizmu ze szkodliwych pozostałości rtęci i innych metali, które zdołały przeniknąć do naszego organizmu. Podczas kolejnych wizyt u dentysty należy oczywiś-cie dopilnować, aby nie były zakładane żadne nowe plomby amalgamatowe.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW