Inne kwestionariusze osobowościowe

Inne kwestionariusze osobowościowe

Niektórzy lekarze stosują inne testy, np. tak zwany „Wielofazowy Inwentarz Osobowości z Minnesoty” (MMPI), który dostarcza liczbowej oceny zasadniczych elementów osobowości na podstawie pytań dotyczących około dwudziestu różnych dziedzin, takich jak: zdrowie ogólne, objawy psychosomatyczne, stosunki rodzinne, postawa moralna. Oceny podawanych przez pacjenta odpowiedzi odpowiadają cechom psycholo-

gicznym: psychastenii, hipochondrii, depresji, niepo-kojowi. Test ten wyróżnia się łatwością zastosowania i oceny, ale jego cechą ujemną jest to, że nie uwzględnia bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Inne badania są szybsze, lecz mniej wiarygodne, gdyż dotyczą jednej tylko dziedziny. Skala niepokoju Taylora (AMT) jest uzupełnie-niem MMPI i zawiera pięćdziesiąt pytań.

– Skala niepokoju Cattella proponuje czterdzieści pytań, które dzielą lęki chorego na ogólne, uwi-docznione i ukryte. Skala samooceny niepokoju i depresji (Zig- mond-Snaith HAD Scalę) jest szczególnie przy-datna i nieuciążliwa, bo zawiera tylko czterna-ście pytań.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW