Jak leczyć migreny u dzieci?

Jak leczyć migreny u dzieci?

Niezależnie od tego, czy dziecko ma objawy-odpo- wiedniki migreny, czy już rzeczywistą chorobę, musi zostać poddane leczeniu ze względu na potrzebę uni-knięcia ewentualnych późniejszych kłopotów w do-rosłym życiu. Tylko z rzadka z nie leczonego dziecka cierpiącego na migrenę nie wyrasta dorosły migrenik. Jeżeli jednak dziecko jest odpowiednio wcześnie

i właściwie leczone, w większości przypadków daje się? uniknąć takiego rozwoju sytuacji. Przy wszystkich objawach migreny u dziecka należy stosować się do określonych zasad higieniczno-die- tetycznych, takich jak: regularny tryb życia, dostate-czna aktywność fizyczna, dieta eliminująca produkty zawierające substancje działające na naczynia krwio-nośne (czekolada, dojrzałe sery, marynowane ryby, dziczyzna itd). Przede wszystkim nie należy jednak zabraniać dziecku jedzenia żadnych innych produktów spożywczych, gdyż drakońskie diety bywają niebezpieczne. Gdy dziecko ma się lepiej, powinno jeść wszystko.

Bardzo ważne jest, by chore dziecko nie opuszczało lekcji czy szkolnej gimnastyki. Dramatyzowanie sytuacji pogarsza sprawę, sprawia, że młody człowiek chętnie przyjmuje rolę chorego, by uniknąć szkolnych obo-wiązków.

Aby złagodzić napady, wystarczy często podać do-ustnie lub w czopkach aspirynę lub paracetamol, w ilości dostosowanej do wieku dziecka. Leki złożone są skuteczne, lecz trzeba być ostrożnym przy ich sto-sowaniu u małych dzieci (cephyl – od trzeciego roku życia, veganina – od siódmego). Przy gwałtownych na-padach u dzieci powyżej dwóch lat można zastosować zastrzyk z nubainu.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW