Jakie badania podczas migreny warto sobie zrobić

Jakie badania podczas migreny warto sobie zrobić

Badaniom ginekologicznym, koniecznym u kobiet mających migreny związane z miesiączkami. Testowi dopaminowemu, opracowanem przez prof. Besa z Tuluzy, pozwalającemu ujawnić skłonność do migreny opiera się on na tym, że chorzy są niezwykle wrażliwi na dopaminę, której nawet bardzo mała dawka wywołuje u nich mdłości, wymioty i ob-niżenie ciśnienia tętniczego.

Elektroencefalografii kartograficznej w naszej ekipie technikę tę stosuje dr Pechadre pozwala ona otrzymywać obrazy, charakterystyczne dla chorych na migrenę, różne od tych, które daje badanie osób cierpiących na bóle głowy umożliwia ocenę działania leków, oddziałujących na mózg.

Gamma-encefalografii, która pozwala rejest-rować obraz mózgu na zasadzie autoradiografii sele-ktywnej, dzięki stosowaniu znakowanych pierwiastków. Radiografii naczyń krwionośnych, umożli-wiającej badanie tętnic mózgu przy pomocy promieni rentgenowskich, przy zastosowaniu dożylnego kon-trastu.

Badaniu tomograficznemu mózgu, pozwala- j ącemu widzieć mózg j akby pocięty na plastry i umożli-wiaj ącemu wykrywanie guzów, wad wrodzonych, za- krzepicy, wylewów oraz obserwację ich ewolucji.

Zapamiętajmy, że wyniki tych badań są w przypad-ku migreny zawsze negatywne. Istnieją dwa bardzo ważne punkty, o których nie wolno zapominać: Jedyne badania, które dają pozytywne wyniki u chorych na migrenę, to test dopaminowy i elektroencefalogram kartograficzny. Wszystkie inne badania muszą dać wyniki negatywne. Nie trzeba się więc martwić, jeśli lekarz stwierdzi brak zmian, bo jeżeli takie występują, to znaczy, że chodzi o inną dolegliwość niż migrena.

– U większości migreników najprostsze badania okazują się wystarczające. Tylko jeśli symptomy są niewyraźne lub nienormalne, lekarz może zdecydować, że potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Jeżeli chory, z własnej inicjatywy, bie-ga po specjalistach (co zwykle niczemu nie słu-ży), to jest to tylko wynikiem jego niepokoju.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW