KURACJA HOMEOPATYCZNA

KURACJA HOMEOPATYCZNA

Twórca homeopatii, niemiecki lekarz Samuel Hahnemann (1755-1843), szukając wytłumaczenia leczniczego działania lekarstw, odkrył na nowo po wiekach zapomnienia zasadę leczenia podobieństwami, która brzmi: „podobne leczy się podo-bnym”. Zauważył on mianowicie, że substancje lecznicze wywo-łują u ludzi zdrowych takie same objawy, jakie zwalczają u ludzi chorych. Badając słuszność swojej tezy, Hahnemann wypróbo-wał na sobie działanie setek substancji. Aby uniknąć zatrucia, substancje te w swoisty sposób rozcieńczał, co doprowadziło go do zdumiewającego odkrycia, że nawet w bardzo małych stęże-niach zachowują one swe lecznicze właściwości

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW