Leczenie podstawowe i leki zapobiegawcze

Leczenie podstawowe i leki zapobiegawcze

Stosowanie leków tylko w sytuacjach kryzysowych oraz odpowiednie postępowanie higieniczno-dietetycz- ne nie wystarcza, by wyleczyć się z migreny. W więk-szości przypadków trzeba uciec się do lekarstw profi-laktycznych, które zapobiegają napadom.

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że leczenie pre-wencyjne jest zawsze długie i musi trwać rok do dwóch lat, a w niektórych przypadkach nawet i dłużej. Stąd też ważne jest zminimalizowanie ubocznego działania leków. Najczęściej staramy się stosować leczenie, które nie będzie wymagało ich przesadnego użycia. Będzie

o tym jeszcze mowa w dalszym ciągu książki. Lekarstwa antymigrenowe bardzo się między sobą różnią. Jedne są pochodnymi substancji roślinnych, inne zaś – syntetycznymi związkami chemicznymi. Ta różnorodność wynika z faktu, że pacjenci bardzo róż- nie na te środki reagują – bo też przyczyny i przebieg migreny nie są u wszystkich jednakowe.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW