Leki antyserotoninowe

Leki antyserotoninowe

Najczęściej stosowany desernil jestpółsyntetyczną pochodną sporyszu i stanowi jeden z najbardziej akty-wnych leków antymigrenowych. Bardzo rzadko i po długim stosowaniu może on jednak powodować dolegli-wości nerek, czego można łatwo uniknąć przerywając leczenie co pół roku na miesiąc. Nie należy stosować go przy schorzeniach tętnic.

Nieznacznie słabsze w działaniu niż desemil są w tej grupie leków: sanmigran, migristen, nocertone. Leki antydepresyjne. Poza działaniem antydepresyjnym niektóre z tych leków mają właściwości antymigrenowe (używane są one zresztą do tych celów w ilościach znacznie niższych niż u osób w stanie depresji nerwowej). Działają one zapewne na poziomie mechanizmów biochemicznych komórki mózgowej. Najczęściej stosowane są: amitryptylinum, anafranil, stablon. U chorych na migrenę świetne wyniki daje niekiedy też marsilid, który jest inhibitorem enzymu uczestniczącego w me-tabolizmie serotoniny i noradrenaliny. Dawać on może niestety liczne i poważne efekty uboczne, których można jednak uniknąć przy odpowiednim stosowaniu leku.

Jeden z członków naszego zespołu piętnaście lat te-mu wykazał, że lit, stosowany przy szczególnie ciężkich depresjach, daje dobre wyniki u chorych opornych na inne leczenie. Podawanie litu wymaga wszakże re-gularnego badania jego poziomu we krwi.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW