Leki przeciumapadowe

Leki przeciumapadowe

Aby najlepiej wykorzystać leki, działające w trakcie napadu, trzeba respektować kilka prostych reguł. Leki doustne należy przyjmować na samym począ-tku napadu, przy pierwszych objawach wstępnych czy zwiastunowych, jako że później nie są one właściwie przyswajane przez żołądek. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w przypadku kryzysów, rozpo-czynających się w trakcie snu. Wtedy, w trakcie napa-du, trzeba uciec się do leków przyjmowanych inną dro-gą – w postaci czopków, rozpylaczy czy zastrzyków.

Jakie wybrać lekarstwo? Nie ma na to prostej odpo-wiedzi. Trzeba wypróbować kilka i wybrać to, które okaże się najskuteczniejsze i najmniej niebezpieczne. Lekarz powinien wskazać to, od którego należy takie próby rozpocząć – my podajemy tu pełną ich listę. W końcu trzeba ustalić dawkowanie minimalne, a za-razem skuteczne – bywa ono bardzo różne u różnych osób. Większość pacjentów wyznacza je sobie sama w granicach określonych przez lekarza.

Proste, ale skuteczne leki uśmierzające ból. Mówi się, że aspiryna nie jest dobra na migrenę. Opinia ta nie jest całkiem ścisła. Znamy przypadki wielu chorych, którzy stosują ją z powodzeniem dous-tnie albo w zastrzykach. Aspiryna powoduje także za-burzenia krzepliwości krwi i podrażnienie żołądka, mogące wywołać nawet chorobę wrzodową.

One Response to “Leki przeciumapadowe”

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW