Los zakażenia pierwotnego

Los zakażenia pierwotnego

Najczęstszym źródłem zakażenia jest człowiek chory na gruźlicę, wydalający prątki w czasie kaszlu, kichania, rozmowy. Do dróg oddechowych prątki mogą dostać się również z wysuszonej plwociny z pyłem – zakażenie pyłowe. Człowiek chory na gruźlicę może również zakażać bydło i odwrotnie. Zakażenie drogą pokarmową następuje przez spożywanie pokarmów zawierających prątki typu ludzkiego lub bydlęcego. Najczęstszą przyczyną zakażenia drogą pokarmową jest picie mleka surowego lub niedostatecznie długo gotowanego, pochodzącego od krów’ chorych na gruźlicę.

Los zakażenia pierwotnego zależy od wzajemnego stosunku mikro- i makro- ustroju. Po wtargnięciu prątka cło ustroju los jego może być trojaki:

-1. Za pomocą mechanizmów obronnych, jak odruch kaszlowy, ruch rzęsek nabłonka migawkowego i inne, prątek może. być wydalony z ustroju.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW