Metody szczepień

Metody szczepień

-3) szczepionka powinna zawierać określone liczby żywych cząsteczek BCG w 1 ml masy bakteryjnej. Liczba żywych cząsteczek w 1 mg masy bakteryjnej nie powinna być niższa niż 3 miliony. Szczepionka polska zawiera przeciętnie od 3 do 8 milionów żywych cząstek.

Metody szczepień. Istnieje kilka metod szczepień BCG. Oryginalna metoda Calmette’a polegała na doustnym podawaniu szczepionki noworodkom do 15 dnia życia, trzykrotnie po 10 mg, co drugi dzień. Obecnie zaleca się jedynie śród- skórną metodę szczepień, która była wprowadzona przez Wallgrena w 1927 r.

Szczepienie śródskórne wykonuje się na lewym ramieniu w górnej 1h mięśnia naramiennego w linii środkowej mięśnia. Szczepionkę w ilości 0,1 ml wstrzykuje się ściśle śródskórnie. Technika szczepienia jest identyczna jak technika śród- skórnego odczynu tuberkulinowego.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
    System reklamy Test
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW