Należy unikać jakichkolwiek stresów!

Należy unikać jakichkolwiek stresów!

Czy jest to jednak możliwe w praktyce? Czy życie może być spokojne i szczęśliwe? Znamy niestety bardzo niewielu chorych na migrenę, którzy mieli wolę zreorganizowania swego trybu życia. Większość może jedynie próbować zbliżyć się do ideału prawdziwego spokoju, harmonii i szczęścia.

Gdy przychodzi czas emerytury, ważne jest, by, po-zbywszy się problemów zawodowych, prowadzić nadal życie aktywne i pracowite. Prewencja higieniczna, dietetyczna i psychologiczna stanowi w leczeniu migreny element zasadniczy. Nie wystarcza ona jednak, by całkowicie opanować tę dolegliwość.

Złagodzić kryzys. Jak złagodzić napad migreny? Jest to główny problem chorych, a my – lekarze – dysponujemy wprawdzie w tym zakresie wieloma technikami i lekami, lecz nie zapominajmy, że:

należy dobrać odpowiednie lekarstwo i jego dawkę, w zależności od przebiegu napadu oraz stanu i wieku pacjenta to, co pomaga jednemu choremu, może okazać się nieskuteczne w innym przypadku

większość leków uspokajających ma działania uboczne, zwłaszcza jeśli stosuje się je często i w dużych dawkach, albo jednocześnie z innym sposobem leczenia. Wielka ilość lekarstw, mających na celu łagodzenie bądź leczenie migreny świadczy o tym, że nie dysponu-jemy jeszcze bynajmniej środkiem terapeutycznym całkowicie skutecznym, tak jak się to dzieje w leczeniu wielu innych chorób. Sprawą lekarza jest więc wybór leku, dostosowanego możliwie najlepiej do każdego przypadku.

Aby opanować napad migreny, można odwołać się do dwóch metod terapeutycznych, które dają się stoso-wać jednocześnie, co uzupełnia i intensyfikuje ich ze-spolone działanie.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW