Obraz kliniczny

Obraz kliniczny

Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo – oskrzelowych lub zespół pierwotny z wysiewem a) bez zaburzeń wentylacji, b) z zaburzeniami wentylacji

Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych z wysiewem może powstać w każdym przypadku gruźlicy pierwotnej, najczęściej jednak występuje w gruźlicy u niemowląt i w okresie poniemowlęcym. Wysiew może nastąpić drogą bronchogenną, wskutek przebicia się węzłów chłonnych do oskrzeli i aspiracji mas serowatych do pęcherzyków płuc — są to zazwyczaj wysiewy ograniczone. Może również dojść do wyrsiewu drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych.

Obraz kliniczny tej postaci nie różni się od poprzednio opisanej. Powstawaniu wysiewu towarzyszą zawsze mniej lub więcej wyraźne objawy kliniczne.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW