Odczyn aglutynacyjny

Odczyn aglutynacyjny

Odczyn aglutynacyjny wykonany metodą Wrighta lub Castaneda daje dobre wyniki jeżeli miano aglutynacyjne wynosi 1 : 100 lub jest wyższe, należy poważnie się liczyć z możliwością brucelozy.

Odczyn wiązania dopełniacza jest próbą skomplikowaną i w praktyce nie daje większych korzyści. Odczyn skórny Burneta jest próbą łatwą wynik jednak-dodatni nie jest dowodem sprawy ostrej, czynnej, lecz może również wystąpić u osób z dawno przebytą brucelozą.

Rokowanie w brucelozie dziecięcej jest przeważnie dobre, jednak w pojedynczych przypadkach choroba może przejść w postać przewlekłą z objawami uszkodzenia układu nerwowego (zapalenie nerwów, zapalenie mózgu).

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW