Okres podrażnień

Okres podrażnień

– c) jako osłona u dzieci i młodzieży zakażonych gruźlicą w czasie leczenia hor-monami kory nadnerczy w przebiegu innych chorób, między innymi w przebiegu ostrych chorób zakaźnych,

– d) po przebytej gruźlicy pierwotnej nie leczonej lub niedostatecznie leczonej lekami przeciwprątkowymi, zwłaszcza w okresie dojrzewania płciowego.

-2. Okres podrażnień. W okresie tym trwającym około tygodnia zjawiają się i narastają objawy oponowe i objawy naczynioruchowe – dermogra- fizm, przeczulica. Dziecko zaczyna układać się na boku z podkurczonymi nogami, ma negatywny stosunek do otoczenia. Pojawia się senność, która stopniowo narasta. Pod koniec tego okresu mogą wystąpić drgawki uogólnione lub drżenie kończyn, zwłaszcza u niemowląt.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW