Okres zwiastunów trwający około tygodnia

Okres zwiastunów trwający około tygodnia

Obraz kliniczny g. z. o. m. i m. najczęściej ma początek powolny, „skradający się”. W obrazie klinicznym można wyodrębnić trzy okresy:

Okres zwiastunów trwający około tygodnia. Choroba rozpoczyna się stanami podgorączkowymi, zmianą usposobienia dziecka, powolnością lub nadmierną pobudliwością. W końcu pierwszego tygodnia występuje charakterystyczna trias: bóle głowy, wymioty i zaparcie, a u niemowląt biegunka, nieznaczne zwiększenie napięcia ciemiączka i niepokój. na. Okres porażenny jest późnym okresem choroby, a rokowanie co do życia i wy-leczenia bez uszkodzeń jest bardzo wątpliwe.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW