OSTRE POSTACIE GRUŹLICY PIERWOTNEJ

OSTRE POSTACIE GRUŹLICY PIERWOTNEJ

Do ostrych postaci gruźlicy pierwotnej zaliczamy: rumień guzowaty, gruźlicze zapalenie opłucnej, ostre serowate zapalenie płuc, gruźlicę prosówkową i gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (g.z.o.m. i m.).

Rumień gruzowaty i gniźlicze zapalenie opłucnej, mimo że są ostrymi postaciami, mają przebieg i rokowanie zazwyczaj pomyślne. Natomiast pozostałe postacie należą do najcięższych i jeżeli nie są leczone, prowadzą nieuchronnie do śmierci.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW