Medycyna, neurologia, bóle głowy, złe samopoczucie – Wałbrzych

Pałeczki Salmonella

Leczenie takie samo jak w uogólnionych zakażeniach gronkowcowych. 5. Zapalenie ropne opon mózgowo-rdzeniowych mogą wywołać i inne jeszcze zarazki, są to jednak przypadki rzadkie, pojedyncze i w swoim przebiegu klinicznym nie różnią się w niczym od wyżej podanych.

Pałeczki Salmonella tworzą grupę ‚bakterii, do której zalicza się obecnie ponad 500 typów. Pałeczki Salmonella spokrewnione są między sobą antygeno- wo. Antygen O (zwany też somatycznym lub ciepłostałym) stanowi podstawę do podziału na główne grupy antygen H (zwany również rzęskowym lub ciepło- chwiejnym) pozwala na bardziej szczegółowe rozróżnienie poszczególnych typów. Antygen Vi (od słowa Virulens) jest związany ze zjadliwością danego szczepu. Swoiste bakteripfagi dla antygenu Vi mogą być pomocne w różnicowaniu poszczególnych typów.

Czytaj Dalej»

OSTRE POSTACIE GRUŹLICY PIERWOTNEJ

Do ostrych postaci gruźlicy pierwotnej zaliczamy: rumień guzowaty, gruźlicze zapalenie opłucnej, ostre serowate zapalenie płuc, gruźlicę prosówkową i gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (g.z.o.m. i m.).

Rumień gruzowaty i gniźlicze zapalenie opłucnej, mimo że są ostrymi postaciami, mają przebieg i rokowanie zazwyczaj pomyślne. Natomiast pozostałe postacie należą do najcięższych i jeżeli nie są leczone, prowadzą nieuchronnie do śmierci.

Czytaj Dalej»

Zmiany kostne

Zmiany kostne są swoiste dla kiły wrodzonej wczesnej. Nie spotyka się ich w kile nabytej i nie stwierdza się ich po pierwszym roku życia dziecka. Uwidocznione na zdjęciach rtg są ważnym elementem rozpoznawczym kiły wrodzonej. Rozpoczynają się już w życiu płodowym i zazwyczaj dotyczą kości długich. Zmiany kostne występują bądź pod postacią zmian kostno-chrzęstnych (osteochondritis), bądź zmian okostnowych (periostitis), bądź wreszcie zmian w szpiku (osteomyelitis) ,

Czytaj Dalej»

Monoterapia INH

Monoterapia INH jest dopuszczalna w leczeniu zapobiegawczym – chemio- proiilaktyce oraz w końcowym okresie leczenia gruźlicy jako leczenie utrwalające.

Leki tzw. zastępcze stosuje się bardzo rzadko, dzieci bowiem tolerują leki klasyczne bardzo dobrze. Leki zastępcze stosuje się u dzieci w przypadkach udowodnionej lekooporności pierwotnej lub wtórnej na leki klasyczne.

Czytaj Dalej»

OdczynMoro

Na podstawie wyżej podanego histogramu możemy określić z bardzo niedużym błędem, że odczyny o wymiarze mniejszym niż 8 mm w danej populacji są ujemne, natomiast powyżej 8 mm są dodatnie. W Polsce były ostatnio przeprowadzone podobne badania i na podstawie ich wyników określono wymiar odczynu dodatniego na powyżej 6 mm.

OdczynMoro – przylepcowy jest łatwy do wykonania, niebolesny i dostatecznie czuły, zwłaszcza u dzieci małych i w wieku przedszkolnym. Warunkiem nieodzownym jest prawidłowe wykonanie odczynu.

Czytaj Dalej»

Nasilenie procesu i obraz kliniczny

U dzieci tworzy się typowy zespół pierwotny z ogniskiem pierwotnym w jelitach i powiększeniem wężów chłonnych krezkowych. Prątki Kocha mogą również przejść przez nie uszkodzoną błonę śluzową jelita, dając zmiany jedynie w węzłach chłonnych krezkowych.

Nasilenie procesu i obraz kliniczny tej postaci u dzieci może przedstawiać dużą rozpiętość objawów. Najczęściej przebieg jest łagodny, objawy skąpe. Zjawiające się bóle brzucha, gorsze samopoczucie, stany podgorączkowe i czasem wolne stolce są mylnie interpretowane przez otoczenie, a nawet lekarza. Z czasem wykonane zdjęcie radiologiczne jamy brzusznej ujawnia zwapnienia, które wyjaśniają przyczynę choroby. Niejednokrotnie postać ta może przebiegać z objawami imitującymi ostre lub podostre zapalenie wyrostka robaczkowego i dopiero w czasie zabiegu operacyjnego zostają ujawnione powiększone lub serowate węzły chłonne krezkowe.

Czytaj Dalej»

Sponsorowane WWW
    System reklamy Test
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW