Państwowy Zakład Surowic i Szczepionek w Warszawie

Państwowy Zakład Surowic i Szczepionek w Warszawie

Poza wyżej wymienionymi tuberkulinami produkuje się wiele innych dla celów diagnostycznych lub naukowych, np. z prątków ¡bydlęcych, ptasich, BCG.

Państwowy Zakład Surowic i Szczepionek w Warszawie produkuje maść tuberkulinową do odczynu Moro. Odczyny tuberkulinowe stosowane obecnie w Polsce to: śródskór- ny Mantoux i naskórny Moro – przylepcowy.

Dla prawidłowej oceny wyników i możliwości porównania konieczne jest prawidłowe wykonanie, odczytywanie i zapisywanie odczynu śródskórne- go Mantoux. Lekarz lub pielęgniarka wykonujący odczyn powinni być specjalnie przeszkoleni. Odczyn śródskórny musi być wykonany specjalnymi strzykawkami z podzialką 1 ml/l 00, idealnie szczelnymi. Igły platynowe lub stalowe, kaliber 25 lub 26, długość 10 mm, muszą być idealnie dopasowane do nasady strzykawki. Sprzęt powinien być osobny do prób tuberkulinowych i osobny do szczepień BCG. Sterylizatory należy trwale znakować.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW