Poszukiwanie ukrytych przyczyn migreny

Poszukiwanie ukrytych przyczyn migreny

Wchodzimy tutaj w dziedzinę badań psychologicz-nych, które stanowią najważniejszą, ale i najdelikat-niejszą fazę w diagnozowaniu migreny. Niestety, zbyt często bywa ona pomijana.

Gdyby wszystkie napady migreny były wynikiem czynników zewnętrznych, takich jak jedzenie, picie, pogoda czy menstruacja, to leczenie byłoby bardzo proste. Wystarczyłoby wyeliminować bądź zneutrali-zować te czynniki, a pacjent ozdrawiałby od razu. Wszystkie lekarstwa stałyby się właściwie zbyteczne

i niniejszy rozdział nie występowałby w ogóle w na-szej książce. Ale tak niestety nie jest. Jak mówiliśmy, najczęstsze przyczyny migren mają naturę psychiczną. Prawie zawsze chodzi o jakąś zmianę w życiu czy konflikt. Większość kryzysów bierze się ze stresów emocjonal-nych. Konieczne jest więc poszukiwanie, ocena i, w miarę możliwości, unikanie stresów. Taki jest cel ba-dań psychologicznych.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW