Przebieg choroby

Przebieg choroby

Od ilości gromadzącego się płynu w jamie opłucno wej zależą objawy kliniczne takie, jak: duszność, sinica, przyśpieszenie tętna i oddechu, niepokój. Objawy fizyczne w postaci stłumienia odgłosu opukowego, osłabienia szmeru oddechowego, aż do całkowitego zniesienia, osłabienia przewodnictwa głosu są zależne od ilości płynu w jamie opłucnowej. Charakterystyczną cechą jest nasilenie się objawów fizycznych, w dolnych partiach płuc.

Przebieg choroby zależy od tego, kiedy ustalono rozpoznanie i rozpoczęto: leczenie. Nie leczone gruźlicze wysiękowe zapalenie opłucnej trwa 3-6 tygodni i prowadzi zazwyczaj do trwałych uszkodzeń w postaci zrostów, a nawet do upośledzenia czynności oddechowej płuc.

Największa liczba zachorowali przypada na okres między 7 a 14 rokiem życia. W olbrzymiej większości przypadków gruźlicze zapalenie opłucnej jest jednostronne, czasem może dojść do wysięku w osierdziu lub otrzewnej (poliserositis).

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW