Racjonalna chemioprofilaktyka

Racjonalna chemioprofilaktyka

-2) zwróceniu szczególnej uwagi na dzieci i młodzież, narażone na duże ryzyko zachorowania, 3) zwiększeniu obronności ustroju poprzez szczepienia BCG,

-4) racjonalnej chemioprofilaktyce w grupach ludności szczególnie zagrożonej na zachorowanie, 5) współdziałaniu lecznictwa podstawowego dziecięcego i clorosłycli z pionem gruźlicy.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW