Rewakcynacji w zasadzie powinni podlegać wszyscy

Rewakcynacji w zasadzie powinni podlegać wszyscy

Dlatego konieczna jest kontrola odczynów tuberkulinowych po szczepieniu 13CG, a w razie ujemnego odczynu ponowne zaszczepienie.

Rewakcynacji w zasadzie powinni podlegać wszyscy osobnicy z chwilą utraty wrażliwości na tuberkulinę, czyli po rewersji odczynu tuberkulinowego. Uchwycenie tego momentu jest trudne i dlatego musi być ustalony pewien plan rewakcy- nowania. Przy używanej obecnie w Polsce szczepionce liofilizowanej, wyprodukowanej z podszczepu brazylijskiego, czas trwania odporności, której odpowiednikiem jest wrażliwość na tuberkulinę, jest dość krótki. Wobec powyższego kontrolę alergii poszczepiennej i ewentualną rewakcynację przeprowadza się pod koniec 1, 2, 4, 7, 12, 15 i 18 roku życia. Niemowlęta z ujemnym odczynem tuberkulinowym ze środowisk gruźliczych powinny podlegać rewakcynacji z przesunięciem innych szczepień na późniejszy okres. Technika rewakcynacji i dawka BCG są identyczne jak przy pierwszym szczepieniu.

Niepożądane odczyny i powikłania po szczepieniu BCG zależą od: 1) Wieku szczepionego osobnika. Im młodsze jest dziecko, tym większą ma skłonność do powikłań. Największą liczbę powikłań obseiwuje się u niemowląt między 4-8 mies. życia, które były szczepione BCG śródskórnie w Okresie noworodkowym.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW