Rozległość i umiejscowienie

Rozległość i umiejscowienie

Rozległość i umiejscowienie niedodmy lub rozedmy zależą od wielkości prze- wężowego oskrzela. W zależności od tego niedodma lub rozedma może obejmować całe płuco, płat lub segment.

W genezie zaburzeń wentylacji płuc w przebiegu gruźlicy węzłów chłonnych tchawiczo-ośkrzelowych mają znaczenie również czynniki nieswoiste.

Najczęstszym umiejscowieniem rozedmy i niedodmy w gruźlicy węzłowo-płucnej jest’ płat górny i środkowy prawy. Dokładne poznanie zmian w oskrzelach i ewolucji tych zmian zawdzięczamy bronchoskopii.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW