RZEŻĄCZKA U MAŁYCH CHŁOPCÓW

RZEŻĄCZKA U MAŁYCH CHŁOPCÓW

Należy ona do rzadkich zdarzeń z powodu warunków anatomicznych utrudniających przedostanie się gonokoków dó cewki moczowej. U małych chłopców napletek jest bardzo długi, zakrywający ujście zewnętrzne cewki. Częściej występują objawy imitujące rzeżączkę, polegające na zapaleniu worka podnaplet- kowego z obrzękiem i wydzieliną ropną. Zmiany te wywołują drobnoustroje banalne.

Leczenie rzeżączki u chłopców nie przedstawia trudności. GRUŹLICA. W Polsce problem gruźlicy jest nadal wysoce aktualny. Liczba prątkujących jest ciągle duża. Według danych Instytutu Gruźlicy w 1964 r. wynosiła 81 249, a w r. 1972 – 37 854.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW