Śmiertelność w ostrym serowatym zapaleniu płuc

Śmiertelność w ostrym serowatym zapaleniu płuc

śmiertelność w ostrym serowatym zapaleniu płuc jest jeszcze dziś dość duża. W naszym materiale, dotyczącym małych dzieci, na 19 przypadków ostrego serowatego zapalenia płuc było 13 zgonów.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że częstość’występowania, ostrego serowatego zapalenia płuc w ostatnich latach zmalała do pojedynczych przypadków.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW