Środki homeopatyczne w zalecanych przez lekarza

Środki homeopatyczne w zalecanych przez lekarza

nie wywołują szkodliwych działań ubocznych, ponieważ ich skuteczność nie polega na chemicznym oddziaływaniu silnie rozcieńczonej substancji wyjściowej, ale – jak się przypuszcza

– na bodźcu energetycznym skłaniającym organizm do powrotu własnych siłach do stanu równowagi, czyli zdrowia. Bóle głowy można z powodzeniem leczyć środkami homeo-patycznymi, zwłaszcza wtedy, gdy z jakichś powodów nie możemy udać się do lekarza lub musimy długo oczekiwać na jego wizytę.

Co można zrobić? Aby leczyć homeopatycznie bóle głowy, należy z zamieszczonej niżej Ijsty wybrać najbardziej odpowie-dni dla siebie środek (ale tylko jeden!). Aby wybór okazał trafny, trzeba jednak wpierw zebrać spostrzeżenia na temat zespołu swoich dolegliwości, a to wymaga umiejętności samoobserwacji (-> str. 13).

Uwaga! Zalecamy wizytę u doświadczonego lekarza ho- j meopaty w przypadku ostrych, wielodniowych, często po- j wtarzających się napadów bólów głowy, gdyż ich leczenie j wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Jednak nawet w tych i najtrudniejszych przypadkach, w tym i w migrenach, wybrany j samodzielnie z poniższej listy lek pomoże złagodzić doleg- j liwości i skrócić czas trwania napadu.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW