Stany napięcia psychicznego

Stany napięcia psychicznego

Osika (topola osika) Populus tremula (Aspen, 2) – przy nieokre-ślonych lękach i przeczuciach, gdy czujemy w skrytości lęk przed jakimś nieznanym, grożącym nam rzekomo nieszczęś-ciem.

Wrzos zwyczajny Calluna vulgaris (Heather, 14) – jeśli jesteśmy egocentryczni, całkowicie zaabsorbowani sobą i pragniemy sze-rokiego audytorium. Gdy wiecznie poszukujemy, zawsze nieza-dowoleni z dotychczasowych osiągnięć.

Zawciąg (cerato) Ceratostigma willmottiana (Cerato, 5) – gdy nigdy nie jesteśmy pewni własnego zdania. Niecierpek gruczołowaty Impatiens gladulifera (Impatiens, 18) – jeśli jesteśmy niecierpliwi, rozdrażnieni i mamy skłonność do wyolbrzymiania.

Modrzew europejski Larix decidua (Larch, 19) – przy kompleksie niższości, braku zaufania we własne siły, lęku przed nieuchron-nymi rzekomo niepowodzeniami. Kroplik żółty Mimulus guttatus (Mimulus, 20) – na nieśmiałość, bojaźliwość i strachliwość nawet w drobiazgach.

Sosna zwyczajna Pinus silvestris (Pine, 24) – jeśli robimy sobie wyrzuty i pielęgnujemy w sobie nadmierne poczucie winy. Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum (White Che- stnut, 35) – jeśli myślimy o czymś obsesyjnie, myśli krążą nam nieustannie po głowie i prowadzimy wyimaginowane dialogi lub wewnętrzne rozmowy z samym sobą.

Stokłosa gałęzista Bromus ramosus (Wild Oat, 36) – jeśli nie widzimy jasnego celu życia, nie dostrzegamy naszych życio-wych zadań i jesteśmy z tego powodu niezadowoleni.

Dzika róża Rosa canina (Wild Rose, 37) – na apatię, obojęt-ność, wyobcowanie i rezygnację. Wierzba biała odmiana złocista Salix alba vltellina (Willow, 38) jeśli jesteśmy zgorzkniali, pełni urazy i czujemy się ofiarami złego losu.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW