W ciężkich postaciach gruźlicy

W ciężkich postaciach gruźlicy

W ciężkich postaciach gruźlicy popierwotnej łączna dawka SM nie powinna przekraczać 100 g. Przy podawaniu SM należy pamiętać o możliwości trwałego uszkodzenia słuchu, aż do głuchoty włącznie.

Leczenie uzupełniające polega na: prawidłowym żywieniu pod względem ilościowym i jakościowym, dostatecznym podawaniu witamin, zwłaszcza zespołu witaminy B, a przede wszystkim B(, właściwym trybie życia i wczesnej rehabilitacji w zakresie nauki, rozrywek kulturalnych, terapii zajęciowej, a w przypadkach wymagających i za pomocą gimnastyki leczniczej.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW