W dokumentacji

W dokumentacji

Za dodatni odczyn uważa się, gdy wystąpią co najmniej 3 grudki. W dokumentacji wpisuje się datę wykonania i odczytania, Określając dodatni odczyn Moro jako: słabo dodatni, średni, intensywny i wysiękowy. Niektórzy określenia słowne zastępują plusami i liczeniem grudek. Odczyn 3 do 15 grudek określa się jednym plusem. Odczyn o powyżej 15 grudkach pojedynczych nie zlewających się określa się znakiem dwóch plusów. Odczyn z całym polem zlewających się grudek, z nacieczonym i zaczerwienionym podłożem, określa się trzema plusami. Wreszcie gdy powyższy odczyn przebiega z jednoczesnym wystąpieniem pęcherzyków, określa się go czterema plusami.

Nieprawidłowe wykonanie lub odczytanie zarówno odczynu Mantoux, jak i odczynu Moro prowadzi do błędnej interpretacji i może spowodować wprost nieobliczalne skutki.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW