W ostatnim pięcioleciu

W ostatnim pięcioleciu

Pomimo że liczba zachorowań na g.z.o.m. i m. znacznie zmalała, to jednak zachorowalność jest jeszcze dość wysoka, szczególnie w środowisku wiejskim. Ilustruje to analiza przypadków g.z.o.m. i m. leczonych w naszej klinice w latach 1960-1964, która wykazała, że dwie trzecie choiych dzieci pochodziło ze środowiska wiejskiego.

Do niedawna na g.z.o.m. i m. zapadały przede wszystkim dzieci od 0 do 4 r. życia. W ostatnim pięcioleciu nastąpiło zmniejszenie liczby zachorowań wśród dzieci od 0 do 3 lat, natomiast zwiększyła się liczba zachorowań w wieku przed-szkolnym i szkolnym. Najczęściej g.z.o.m. i m. występuje we wczesnym okresie zakażenia pierwotnego, przeważnie między 3 a 6 miesiącem po zakażeniu gruźlicą. Czynnikami sprzyjającymi powstaniu g.z.o.m. i m. są: pora roku – wczesna wiosna, naświetlanie słońcem i lampą kwarcową, niektóre choroby wirusowe i inne czynniki bodźcowe.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW