W Polsce przy użyciu szczepionek

W Polsce przy użyciu szczepionek

W Polsce przy użyciu szczepionek wyprodukowanych z podszczepu duńskiego odsetek powikłań węzłowych z serowaceniem u niemowląt wynosił 4,9%, francuskiego 2,4%, a brazylijskiego zaledwie 0,3%.

Należy również wspomnieć o bardzo rzadkich przypadkach powikłań w innych narządach lub tkankach. Należą do nich: pryszczykowate zapalenie spojówek, rumień guzowaty oraz przemijające wysypki mniej lula więcej uogólnione. Powikłania te są rzadkością i ustępują samoistnie. U dzieci szczepionych

BCG w okresie noworodkowym spostrzega się prawie stale miernego stopnia po-większenie śledziony. Wartość ochronna szczepionki BCG została udowodniona ponad wszelką wątpliwość zarówno na zwierzętach doświadczalnych, jak i w sćisłych obserwacjach na człowieku. ,

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW