WYTYCZNE LECZENIA GRUŹLICY U DZIECI

WYTYCZNE LECZENIA GRUŹLICY U DZIECI

Wprowadzenie do leczenia gruźlicy skutecznych leków przeciwprątkowych zmieniło zasadniczo przebieg choroby, rokowanie i wyniki leczenia. Wcześnie rozpoznana i prawidłowo leczona gruźlica pierwotna i popierwotna u dzieci prowadzi w zasadzie do całkowitego wyleczenia.

Niezmiernie ważnym elementem w leczeniu gruźlicy u dzieci jest ustalenie planu i zasad leczenia. Metoda leczenia powinna się opierać na wszechstronnej analizie klinicznej i radiologicznej przypadku z uwzględnieniem wieku dziecka, postaci choroby i czasu jej trwania.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW