Zapobieganie i leczenie kiły wrodzonej

Zapobieganie i leczenie kiły wrodzonej

Dzieci nie wykazujące objawów kiły wrodzonej, których matki miały kiłę drugorzędową nawrotową nie leczoną, należy bezwzględnie poddać leczeniu. Natomiast dzieci matek ‚kiłowych leczonych podczas ciąży są zdrowe i wobec tego nie podlegają leczeniu. W przypadkach gdy u matki stwierdza się jedynie dodatnie odczyny serologiczne, a dziecko po urodzeniu nie wykazuje objawów kiły, należy dziecko poddać obserwacji w ciągu co najmniej pół roku.

Zapobieganie i leczenie kiły wrodzonej. Największe znaczenie dla zwalczania kiły WTodzonej ma leczenie zapobiegawcze kobiet ciężarnych. W dobie obecnej stosuje się leczenie penicyliną kobiet w ciąży, jako jedyny sposób gwarancji urodzenia zdrowego dziecka przez matkę kiłową. W Polsce sto- suje się dwa leczenia penicylinowe w dawce około 6 milionów każde, w I i II połowie ciąży. Długoletnia obserwacja dzieci, których matki były w ten sposób leczone, wykazała, że dzieci te nie ulegają zakażeniu kiłowemu. Gdyby można było objąć kontrolą i leczyć wszystkie kobiety w ciąży chore na kiłę, to można przypuszczać, że nie mielibyśmy w ogóle dzieci doktniętych kiłą wrodzoną.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW