Zmiany kostne

Zmiany kostne

Zmiany kostne są swoiste dla kiły wrodzonej wczesnej. Nie spotyka się ich w kile nabytej i nie stwierdza się ich po pierwszym roku życia dziecka. Uwidocznione na zdjęciach rtg są ważnym elementem rozpoznawczym kiły wrodzonej. Rozpoczynają się już w życiu płodowym i zazwyczaj dotyczą kości długich. Zmiany kostne występują bądź pod postacią zmian kostno-chrzęstnych (osteochondritis), bądź zmian okostnowych (periostitis), bądź wreszcie zmian w szpiku (osteomyelitis) ,

Najczęściej występują zmiany kostno-chrzęsitne, bo już po kilku tygodniach od zakażenia płodu. Daleko posunięte zmiany osteochondritis mogą doprowadzić do oddzielenia się nasady chrzęstnej od części przynasadowej kości. Zmiany te mają swój odpowiednik kliniczny w tzw. rzekomym porażeniu Par- r o t a.

Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Najczęściej obserwuje się wy-stępowanie kiły nerwowej bezobjawowej ze zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym. Początkowo występują w płynie odczyny zapalne, jak: pleocytoza, powiększenie ogólnej ilości białka, dodatnie odczyny globulinowe. Odczyny swoiste dla kiły, jak odczyn Wassermanna, w płynie występują później. Ponieważ zajęcie ośrodkowego układu nerwowego przebiega bezobjawowo, dlatego ważne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego u wszystkich kiłowych niemowląt. Bardzo wcześnie również może wystąpić zapalenie miękkich opon, w następstwie czego może powstać wodogłowie kiłowe. Narasta ono powoli i nie doprowadza do tak znacznego powiększenia czaszki, jak to ma miejsce w wodogłowiu wrodzonym. Rzadko wodogłowiu mogą towarzyszyć drgawki i oczopląs.

Leave a Reply

Sponsorowane WWW
Kategorie Blogu
Sponsorowane WWW